Активізація пізнавальних інтересів учнів на уроках англійської мови

Июн 28, 16

Англійська мова поступово входить в наше життя, і в майбутньому населення України як європейської країни буде в змозі спілкуватися цією мовою на достатньому рівні.

На сьогоднішній день однією з важливих проблем навчального процесу є питання урізноманітнення навчання та активізації пізнавальних інтересів учнів на уроках англійської мови. Основною метою навчання англійської мови є формування в учнів мовленнєвої компетенції, тобто учні мають оволодіти мовою і вільно спілкуватися в умовах міжкультурної комунікації.

Сучасні діти мають доступ до багатьох джерел інформації, але найчастіше вони працюють саме з підручниками та зошитами на уроках, отже ці навчальні матеріали мають сприяти прагненню учнів навчатися і розширенню їхнього кола інтересів. Часто навчальний матеріал подають сухим, одноманітним і нецікавим для дітей, тому першочергова мета вчителів підібрати правильну навчальну літературу, а вже потім урізноманітнити методи і форми навчання.

Сучасні шкільні підручники й зошити з англійської мови, хоча й не всі, але більшість покликані підвищити ефективність навчання мови за допомогою цікавих для учнів методів і форм, тобто методом активізації пізнавальної діяльності. Таким прикладом є підручник з англійської мови за редакцією Оксани Карпюк. В ньому зібрано багато різноманітних, а головне цікавих для учнів вправ, які націлені в першу чергу на розвиток комунікативних умінь учнів. Для підвищення пізнавальних інтересів учнів, використовуються різні методи такі як дискусійний метод, групова робота, план проведення нестандартних уроків (подорожі, диспути, КВН і т.д.), метод проектів і рольових ігор. Фонетичний, лексичний і граматичний матеріал в підручнику подано в доступній формі, всі англомовні тексти мають пізнавальний характер і супроводжуються цікавими ілюстраціями. До кожного підручника є відповідний додатковий матеріал: робочі зошити для учнів, книги для читання, аудіо- та мультимедійні додатки, спеціальні набори для вчителів (включать наочні матеріали, аудіо та

відео), книги для вчителів, зошити для контролю знань учнів. Все це в комплексі сприяє кращому засвоєнню матеріалу, збагаченню словникового запасу та в першу чергу розвитку пізнавальних інтересів учнів.

Отже, як вчителям, так і учням, важко знайти в постійно зростаючому потоці інформації достойний, змістовний і розвиваючий матеріал. Тому підручники і зошити мають бути якомога кращими і пізнавальними, адже це одне з головних джерел отримання знань.

Оставить комментарий